top of page
businesswoman-speaking-during-online-meeting-77KJVT5_edited.jpg

LEARN LANGUAGES ONLINE


Regina

FOR 1 STUDENT

  • 45 min
  • Online Session

Service Description

FILIPINA. NATIVE TAGALOG. FLUENT ENGLISH. Hi! I am Regina from the Philippines. I am a professional teacher and I used to teach in a private school in the city. However, since my family and I moved to a rural area, I switched to online teaching. I have been teaching online since 2012. I want my class to be enjoyable, not boring, yet effective. Hi! Ako si Regina, mula sa Pilipinas. Propesyunal na guro ako at dati akong nagtuturo sa isang pribadong paaralan sa siyudad. Pero dahil lumipat ako at ang pamilya ko sa probinsya, nagsimula akong magturo online. Nagtuturo na ako online mula 2012. Gusto ko ng klase na masaya, hindi nakakabagot pero nakapagtuturo.


bottom of page