top of page
businesswoman-speaking-during-online-meeting-77KJVT5_edited.jpg

LEARN LANGUAGES ONLINE


Live Online Session

Beryl

FOR 1 STUDENT

  • 45 minutes
  • Online Session

Service Description

FILIPINA. NATIVE TAGALOG. FLUENT ENGLISH. I grew up in the heart of Manila, where Filipino and English are both official languages. Iโ€™m enthusiastic in imparting my rich culture and language to foreigners. As a person learning a new language myself, I believe it's important for a student to enjoy class activities to fully benefit from the session. Regardless of your proficiency, I can fit the lessons to meet your goals. Practice your way to fluency with my tagalog classes! Tara na! Lumaki ako sa Maynila, kung saan parehong sinasalita ang Filipino at English. Nasisiyahan akong ibahagi ang aming mayamang kultura at wika sa mga dayuhan. Bilang isa na nag-aaral din ng ibang wika, naniniwala ako na mahalaga na maging kasiya-siya ang klase para mas makinabang ang estudyante. Pwede kong gawing angkop ayon sa language level mo ang klase para maabot natin ang tunguhin mo. Patatasin na natin ang tagalog mo! Tara na sa klase ko!


bottom of page